s2 small

Tani i szybki rozwód

Jeżeli szukasz firmy, która pomoże ci szybko i tanio przeprowadzić rozwód zadzwon do nas!

Mówimy po polsku.

646-715-5296

KONTAKT


Zmiana nazwiska

Zmiana nazwiska w Nowym Jorku

Wniosek o pozwolenie na zmianę nazwiska mieszkaniec stanu Nowy Jork może złożyć do sądu hrabstwa lub sądu najwyższego hrabstwa, w którym mieszka, lub, jeśli osoba mieszka w mieście Nowy Jork, do dowolnego oddziału Sądu Cywilnego miasta Nowy Jork. Źródło: Sąd Cywilny Miasta Nowy Jork, Ogólna instrukcja zmiany nazwiska.

Ogólne wymagania dotyczące zmiany nazwiska w Nowym Jorku

 1. Dowód daty i miejsca urodzenia.
  Jeśli osoba urodziła się w stanie Nowy Jork, wymagany jest uwierzytelniony odpis aktu urodzenia z wypukłą pieczęcią agencji samorządowej. Jeżeli dana osoba urodziła się poza Stanem Nowy Jork, sędzia może zezwolić na kopię aktu urodzenia, aktu chrztu, paszportu lub innego dokumentu prawnego wskazującego datę i miejsce urodzenia jako dowód urodzenia. UWAGA: Dokumenty te na ogół staną się częścią akt sądowych i nie zostaną zwrócone składającemu petycję.
 2. Rejestr karny.
  Jeżeli dana osoba została skazana za przestępstwo, należy przedstawić wyjaśnienie przestępstwa, czas odsiadki itp. Jeżeli wyrok został wykonany, można przedstawić kopię zaświadczenia o pozbawieniu wolności lub zaświadczenia o zbyciu.
 3. Status finansowy.
  Jeżeli wobec danej osoby ogłoszono upadłość, jeżeli przeciwko wnioskodawcy toczą się jakiekolwiek wyroki lub czy w stosunku do wnioskodawcy toczy się postępowanie cywilne lub postępowanie cywilne, należy podać szczegółowe informacje.
 4. Powód.
  Powód musi przedstawić Sądowi powód, dla którego chce zmienić nazwisko.

Aby uzyskać szczegółowe informacje i/lub wycenę, zadzwoń pod numer 646-715-5296